ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
พฤศจิกายน 2566 - มกราคม 2567

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมผ่าน
Application

คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลรับลงทะเบียน เฉพาะบุคคลธรรมดา Update as of วันที่ 30 มิถุนายน 2566
  2. แจ้งการ Update ทุกกิจกรรมผ่านทาง PTT Debenture Application & Line Account
    วันที่ 21 กันยายน 2566 และ วารสาร happiness Activity เล่ม 36 ส่งออกทางไปรษณีย์วันที่ 21 กันยายน 2566

เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันทุกกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายน 2566 ตั้งแต่ 08.00 น.

วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
14 - 16 ธ.ค. 66 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip PHANG NGA – PHUKET…UNSEEN & SOPHISTICATED VOYAGE 22 ต.ค. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
23 ธ.ค. 66 การบรรยาย การอบรม การสัมมนา “เปิดดวงให้ปังรับปีมังกร” กับ อ.เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร 19 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
07 ม.ค. 67 กิจกรรม One Day Trip ยลงานศิลป์สถาปัตย์...ไหว้พระ 3 ศาสนา ขอพรรับปีมะโรง 26 พ.ย. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ