ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
กุมภาพันธ์ 2566 - เมษายน 2566

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมผ่าน
Application

คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลรับลงทะเบียน เฉพาะบุคคลธรรมดา Update as of วันที่ 30 กันยายน 2565
  2. แจ้งการ Update ทุกกิจกรรมผ่านทาง PTT Debenture Application & Line Account วันที่ 22 ธันวาคม 2565 และ วารสารแจ้งกิจกรรม happiness activity เล่ม 32 ส่งออกทางไปรษณีย์วันที่ 23 ธันวาคม 2565

เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมรอบ พฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 พร้อมกันในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่ 08.00 น.

วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
29 ม.ค. - 05 ก.พ. 66 กิจกรรม Overnight Trip / Abroad Trip DREAM DESERT QATAR – JORDAN เยือนดินแดนไข่มุกแห่งตะวันออกกลาง “กาตาร์” สัมผัส “จอร์แดน”..ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ 23 ต.ค. 65 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
18 ก.พ. 66 กิจกรรม Seminar (Live) เสวนาแนวโน้มเศรษฐกิจและทิศทางการลงทุน 2023 22 ม.ค. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
07 - 08 มี.ค. 66 กิจกรรม Workshop One Day Barista ครั้งที่ 1/2566 22 ม.ค. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
22 - 23 มี.ค. 66 กิจกรรม Workshop ถ่ายภาพทุกช็อต เก็บทุก Moment ให้สวยด้วย Smart phone 05 ก.พ. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
22 - 28 เม.ย. 66 กิจกรรม Overnight Trip / Abroad Trip Japan - Snow Wall Tateyama & Pink Moss 29 ม.ค. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ