ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
พฤษภาคม 2566 - กรกฎาคม 2566

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมผ่าน
Application

คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลรับลงทะเบียน เฉพาะบุคคลธรรมดา Update as of วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  2. แจ้งการ Update ทุกกิจกรรมผ่านทาง PTT Debenture Application & Line Account และ วารสาร happiness activity เล่ม 34 ส่งออกทางไปรษณีย์วันที่ 22 มีนาคม 2566
  3. ข้อมูลรับลงทะเบียน กิจกรรม Concert รับลงทะเบียนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล as of 31 มีนาคม 2566
  4. แจ้งข้อมูลกิจกรรมผ่านทาง จดหมายเชิญ และ PTT Debenture Application และ Line Account โดยส่งออกทางไปรษณีย์วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
  5. กิจกรรม Concert เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ 08.00 น.

เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมรอบ พฤษภาคม 2566 - กรกฎาคม 2566 พร้อมกันในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00 น.

วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
17 มิ.ย. 66 กิจกรรม Seminar (Live) "ใช้ชีวิตอยู่ในยุคดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย" กับ เอิ้น-ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ 07 พ.ค. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
15 - 16 ก.ค. 66 กิจกรรมคอนเสิร์ตประจำปี PTT Debenture Club Up Size Music Festival 2023 เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ 08.00 น. 08 มิ.ย. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
31 ก.ค. - 03 ส.ค. 66 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip “สุรินทร์-บุรีรัมย์” ดินแดนมหัศจรรย์แห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 14 พ.ค. 66 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ