สิทธิพิเศษ

วันที่เริ่มสิทธิพิเศษ วันที่สิ้นสุดสิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ รายละเอียด เงื่อนไขและรายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) Lotus's บัตรของขวัญ Lotus's มูลค่า 100 บาท ดาวน์โหลด
1 มกราคม 2566 31 ธันวาคม 2566 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) Squeeze รับฟรีเครื่องดื่ม Smoothie Bowl 1 ที่ มูลค่า 105 บาท ดาวน์โหลด
1 มกราคม 2566 31 ธันวาคม 2566 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) Tops รับฟรีส่วนลดแทนเงินสด 100 บาท ที่ Tops ดาวน์โหลด