สิทธิพิเศษ

วันที่เริ่มสิทธิพิเศษ วันที่สิ้นสุดสิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ รายละเอียด เงื่อนไขและรายละเอียด
1 พฤศจิกายน 2566 30 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) Texas Chicken รับฟรี! สตาร์ แซมเพลอร์ มูลค่า 139 บาท (ไก่ 1 ชิ้น + ไก่ไม่มีกระดูก 3 ชิ้น + สลัดแซ่บมาโย 1 ถ้วย + เฟรนฟรายส์ (เล็ก) 1 + เครื่องดื่ม 1 แก้ว) ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2566 30 เมษายน 2567 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เต็ม Central Group Magic e-Voucher จาก Central Group มูลค่า 100 บาท พิเศษ!! เฉพาะผู้ได้รับรางวัลจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ PTT Debenture Mobile Application และ PTT Debenture Line OA ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
1 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์เต็ม Tops รับฟรี! E-Voucher 100 บาท ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
  • โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนกดรับสิทธิ์
  • อ่านรายละเอียดและชมวิดิโอสาธิตการใช้งาน คลิกที่นี่