ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
DREAM DESERT QATAR – JORDAN เยือนดินแดนไข่มุกแห่งตะวันออกกลาง “กาตาร์” สัมผัส “จอร์แดน”..ดินแดนอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียดกิจกรรม