แบบฟอร์มติดต่อ

สอบถามข้อมูลกิจกรรมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านทาง Call Center

สามารถติดต่อสอบถามกิจกรรมและข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-624-5599
ในเวลา 08.30 - 18.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามข้อมูลกิจกรรมผู้ถือหุ้นกู้ฯ ผ่าน Email

debentureclub@pttplc.com

สอบถามข้อมูล

  • การเปลี่ยนแปลงชื่อ และ/หรือชื่อสกุล
  • การแจ้งความประสงค์ให้นาเงินดอกเบี้ย/เงินต้น เข้าบัญชี
  • การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และข้อมูลทั่วไป

ติดต่อนายทะเบียน

ธนาคารไทยพาณิชย์ 02-128-2324-9 (เวลา 09.00 - 17.00 น.)
ธนาคารกรุงศรีฯ 02-296-2000 ต่อ 50604 (เวลา 09.00 - 17.00 น. ในวันและเวลาทำการ)