ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 2/2566 : PTT LNG Terminal หนองแฟบ - สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดกิจกรรม