เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 2/2559 OBA, AICA ปตท. วังน้อย จ.อยุธยา (3 รอบ)


วันจันทร์ที่ 26 - วันพุธที่ 28 ก.ย. 2559

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง