โรงแยก / 2 รุ่น(รอบที่ 1 ประจำปี 2557)

สถานที่: GSP Plant ระยอง

วันอังคารที่ 11 - วันพุธที่ 12 มี.ค. 2557

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง