กิจกรรมเยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

สถานที่: ระยอง

วันอังคารที่ 04 มิ.ย. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง