สถาปัตยกรรมล้านนา และ “สวิตเซอร์แลนด์ แห่งแดนสยาม” ลำพูน – ดอยอ่างขาง – เชียงใหม่

สถานที่: ลำพูน – ดอยอ่างขาง - เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง