ท่องเที่ยวลาวใต้ - อุบลราชธานี

สถานที่: อุบลราชธานี
วิทยากรพิเศษ “การะเกด” บรรณาธิการบริหารในเครืออมรินทร์ฯ และนักเขียนสารคดีท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง