เที่ยววัด ชมวัง ย้อนรอยสี่แผ่นดิน

สถานที่: กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง