ฟังบรรยายธรรม “พบทางแห่งสุขได้ง่าย.. สบายทั้งกายใจ”

วิทยากรโดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโปและพระอาจาย์สุรพจน์ สทฺธาธิโก
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง