มองชีวิตมีชีวา..ใช้เวลาให้รื่นรมย์

วิทยากรโดย น.พ. สุกมล วิภาวีพลกุล
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง