กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์- เปิดโลกวิทย์ใกล้ตัว โดย ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ พร้อมทีมงาน iSci

สถานที่: ปตท.ห้องอาหาร VIP ชั้น 2

วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. 2556

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง