ยืนยันการรับวารสาร happiness

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 นี้ ปตท.จะร่วมรณรงค์ลดการใช้กระดาษ ลดโลกร้อนด้วยการยกเลิกการพิมพ์และจัดส่ง Happiness เนื่องจากมีผู้นิยมอ่าน E- Magazine ใน Mobile Application และ Line Official Account มากขึ้น
แต่!!! หากท่านใด ยังมีความประสงค์ต้องการรับวารสาร Happiness รูปแบบเล่ม สามารถแจ้งยืนยันด้วยตนเองด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ท่านที่ยังมีความประสงค์ต้องการรับวารสาร Happiness รูปแบบเล่ม สามารถแจ้งยืนยันด้วยตนเองผ่านระบบอัตโนมัติ (24 ชม.) ง่ายๆ เพียง
  1. โทรเข้า PTT Debenture Contact Center เบอร์ 02 624 5599 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.
  2. กดเลข 8 เพื่อทำรายการยืนยันรับวารสาร
  3. กด Ref Code (หมายเลขอ้างอิง 12 หลัก) หมายเลขดังกล่าวอยู่บนบรรทัดแรกของ ชื่อ – ที่อยู่ หน้าซองวารสาร
  4. กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน
  5. เมื่อจบขั้นตอนท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการรับวารสารและมีผลตลอดไป

หมายเหตุ

  • ระบบอัตโนมัติมีการแนะนำทีละขั้นตอนจนจบรายการ
  • โปรดเตรียมหมายเลขอ้างอิงไว้ล่วงหน้าก่อนทำรายการ และฟังการทวนหมายเลขของท่านให้มั่นใจก่อนทำรายการต่อไป
  • หลังทำรายการสำเร็จท่านจะได้รับ SMS ที่มีชื่อ-สกุล ของท่าน เพื่อเป็นการยืนยันการรับวารสาร โปรดอ่านรายละเอียด หากพบว่าไม่ถูกต้อง ติดต่อ PTT Debenture Contact Center เบอร์ 02 624 5599 กด 0 ในเวลา 08.00 – 18.00 น.

ตัวอย่างข้อความ: คุณ ชื่อ-นามสกุล (ผู้ถือหุ้นกู้) ทำการลงทะเบียนยืนยันรับวารสาร happiness เรียบร้อยแล้ว / PTT Debenture)

ถาม – ตอบ

PTT Debenture Club ยังจัดทำวารสาร happiness ต่อไป โดยปัจจุบันมีทั้งรูปแบบออนไลน์ และแบบรูปเล่ม อย่างไรก็ตามการจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด มักมีการตีกลับเป็นจำนวนสูงมาก ประกอบกับมีผู้เริ่มอ่านในรูปแบบ E Magazine มากขึ้น ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เราจึงต้องขอการยืนยันจากท่าน เพื่อทราบจำนวนพิมพ์และจัดส่งในรูปเล่มต่อไป หากท่านใดไม่ต้องการรับรูปเล่ม ท่านไม่ต้องดำเนินการใด เราจะถือว่าท่านได้แจ้งยกเลิกอัตโนมัติแล้ว

PTT Debenture Club ยังจัดทำ happiness activity ต่อไป โดยจัดส่งให้ทุกท่านตามปกติ เพื่อให้ทุกท่านยังคงรับข่าวสารด้านกิจกรรมและสิทธิพิเศษได้ครบถ้วนทุกช่องทาง

การยืนยันนี้ทำรายการอัตโนมัติได้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ไม่รวมบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ปตท.สผ. พีทีทีจีซี ไออาร์พีซี และ ไทยออยล์ โดยแต่ละบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินการดังนี้

  • พีทีทีจีซี ไออาร์พีซี และ ไทยออยล์ จะส่งจดหมายเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นกู้เรื่องการยกเลิกจัดส่ง happiness แบบรูปเล่ม แต่ยังคงสามารถติดตามอ่านได้ในรูปแบบออนไลน์
  • ปตท.สผ. ยังคงจัดส่ง happiness รูปแบบเล่มให้ผู้ถือหุ้นกู้ฯทุกท่าน แม้จะมีรายชื่อซ้ำใน บมจ.ปตท.

ติดต่อ PTT Debenture Contact Center เบอร์ 02 624 5599 กด 0 ในเวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อแจ้งการแก้ไข

หลังทำรายการสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS อย่างช้าภายในเวลา 5 – 10 นาที หากเกินจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อ PTT Debenture Contact Center เบอร์ 02 624 5599
กด 0
ในเวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อทำการตรวจสอบ ( เจ้าหน้าที่จะทำการขอ Verify ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ถามหมายเลขอ้างอิง หรือ หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง )

โปรดเลือก 1 ท่าน เพื่อใช้หมายเลขอ้างอิงในการยืนยัน สำหรับท่านอื่นไม่ต้องดำเนินการ เมื่อครบกำหนดการยืนยัน เราจะถือว่าท่านได้แจ้งยกเลิกอัตโนมัติแล้ว

PTT Debenture Club ยังคงมุ่งมั่นในการจัดทำวารสาร happiness และพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนรูปแบบการรับวารสารนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ การจัดพิมพ์ และการทำลายวารสารที่ตีกลับเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านที่ไม่ต้องการรับรูปเล่ม ไม่ต้องดำเนินการใด เมื่อครบกำหนดช่วงเวลายืนยัน เราจะถือว่าท่านได้แจ้งยกเลิก และจะไม่จัดส่งวารสารรูปเล่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือมา ณ ที่นี้

รับรูปเล่มโทรทำรายการยืนยัน​
ยกเลิกการรับ ไม่ต้องดำเนินการ

มีผลตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567