ชมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช "ศึกยุทธหัตถี"

สถานที่: โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วันเสาร์ที่ 31 พ.ค. - วันอาทิตย์ที่ 01 มิ.ย. 2557

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง