สัมมนาเศรษฐกิจ แนวโน้มและทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2557

สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 05 ม.ค. 2557

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง