ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
พฤษภาคม 2561 - สิงหาคม 2561

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมออนไลน์

คลิ๊กที่นี่
วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
27 - 28 มี.ค. 61 กิจกรรม เยี่ยมชมกิจการ เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 1/2561 KVIS/VISTEC 18 ก.พ. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
20 - 24 เม.ย. 61 กิจกรรม Overnight Trip / Abroad Trip ความสุขเหนือกาลเวลาที่ "ภูฏาน" 07 ม.ค. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
30 - 31 พ.ค. 61 กิจกรรม Workshop ONE DAY BARISTA ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 22 เม.ย. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
10 - 12 ก.ค. 61 กิจกรรม เยี่ยมชมกิจการ เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 2/2561 - OBA/ AICA 03 มิ.ย. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
04 - 10 ส.ค. 61 กิจกรรม Overnight Trip / Abroad Trip THE SIGNATURE OF RUSSIA เสพย์งานศิลป์ ชิมสุดยอดอาหาร ตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนจักรวรรดิ์รัสเซีย 13 พ.ค. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
18 ส.ค. 61 กิจกรรม Workshop ส่งต่อความรักกับคุณช้างจับมือ 15 ก.ค. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ