ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2563

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมผ่าน
Application

คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลรับลงทะเบียน เฉพาะบุคคลธรรมดา Update as of วันที่ 31 มกราคม 2563
  2. แจ้งการ Update ทุกกิจกรรมผ่านทาง PTT Debenture Application & Line Account และ วารสาร happiness activity เล่ม 22 ส่งออกทางไปรษณีย์วันที่ 24 มีนาคม 2563
  3. เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันทุกกิจกรรมในวันที่ 26 มีนาคม 2563
วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
27 - 28 พ.ค. 63 กิจกรรม Workshop ONE DAY BARISTA ครั้งที่ 2 ปี 2563 19 เม.ย. 63 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
09 - 10 ก.ค. 63 กิจกรรม Workshop โยคะบำบัด กับ ครูหนู ชมชื่น สิทธิเวช 17 พ.ค. 63 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
22 - 25 ก.ค. 63 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip อีสานคลาสสิก เมืองรองสองนคร สกลนคร-นครพนม 10 พ.ค. 63 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ