ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
สิงหาคม 2563 - ตุลาคม 2563

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมผ่าน
Application

คลิ๊กที่นี่

หมายเหตุ

  1. ข้อมูลรับลงทะเบียน เฉพาะบุคคลธรรมดา Update as of วันที่ 31 มีนาคม 2563
  2. แจ้งการ Update ทุกกิจกรรมผ่านทาง PTT Debenture Application & Line Account และ วารสาร happiness activity เล่ม 23 ส่งออกทางไปรษณีย์วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  3. เปิดรับลงทะเบียนพร้อมกันทุกกิจกรรมในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
09 - 10 ก.ค. 63 กิจกรรม Workshop โยคะบำบัด กับ ครูหนู ชมชื่น สิทธิเวช 17 พ.ค. 63 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
22 - 25 ก.ค. 63 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip อีสานคลาสสิก เมืองรองสองนคร สกลนคร-นครพนม 10 พ.ค. 63 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
25 - 28 ต.ค. 63 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip อุตรดิตถ์ - สุโขทัย 26 ก.ค. 63 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
24 - 26 พ.ย. 63 กิจกรรม เยี่ยมชมกิจการ เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 2/2563 04 ต.ค. 63 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ