ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
พฤษภาคม 2562 - สิงหาคม 2562

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมออนไลน์

คลิ๊กที่นี่
วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
18 - 20 เม.ย. 62 กิจกรรม เยี่ยมชมกิจการ เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 1/2562 - GSP 24 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
29 - 30 พ.ค. 62 กิจกรรม Workshop ONE DAY BARISTA ครั้งที่ 2/2562 21 เม.ย. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
22 มิ.ย. 62 กิจกรรมคอนเสิร์ตประจำปี The XXL Concert 23 พ.ค. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
ตรวจสอบเลขที่การจัดส่ง
26 - 29 ก.ค. 62 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip เขาค้อ-พิษณุโลก 21 เม.ย. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
03 ส.ค. 62 การบรรยาย การอบรม การสัมมนา สัมมนาสุขภาพ 30 มิ.ย. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
28 ส.ค. - 01 ก.ย. 62 กิจกรรม Overnight Trip / Abroad Trip The faith of Myanmar - วิถีแห่งศรัทธา ที่เมียนมา 07 พ.ค. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ