ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเฉพาะ
ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562

วิธีการสมัครกิจกรรม

ดาวน์โหลด

สมัครกิจกรรมออนไลน์

คลิ๊กที่นี่
วันที่จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันปิดรับ
ลงทะเบียน
รายละเอียด
กิจกรรม
แผนที่ หนังสือมอบ
ฉันทะ
ตรวจสอบ
รายชื่อ
01 - 04 ธ.ค. 61 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip อ่างทอง-อุทัย-อยุธยา ย้อนรอยวิถีไทย เที่ยวเมืองรองที่ไม่เป็นรองใคร 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
15 - 16 ธ.ค. 61
22 - 23 ธ.ค. 61
กิจกรรม Workshop All you need to know about singing / เรียนรู้การร้องเพลงโดย อาจารย์กิต เดอะวอยส์ 04 พ.ย. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
25 - 26 ม.ค. 62
กิจกรรม Workshop Miniature garden จำลองป่า มาสู่สวนถาด 23 ธ.ค. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
7 - 13 ก.พ. 62
กิจกรรม Overnight Trip / Abroad Trip The Incredible India 16 ธ.ค. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
21 - 23 ก.พ. 62 กิจกรรม Overnight Trip / Inbound Trip เที่ยวเมืองไทยมุมมองใหม่ สไตล์ม่วนซื่น นครหลวงแห่งอีสานใต้ อุบลราชธานี 16 ธ.ค. 61 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
21 - 22 มี.ค. 62 กิจกรรม Workshop ONE DAY BARISTA ครั้งที่ 1/2562 03 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ
18 - 20 เม.ย. 62 กิจกรรม เยี่ยมชมกิจการ เยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 1/2562 - GSP 24 ก.พ. 62 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ดูรายชื่อ