ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ ปตท. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565