สิทธิพิเศษ

วันที่เริ่มสิทธิพิเศษ วันที่สิ้นสุดสิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ รายละเอียด เงื่อนไขและรายละเอียด
1 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) MK ส่วนลดแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท ดาวน์โหลด
1 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) FIT auto ส่วนลดน้ำมันเครื่องมูลค่า 150 บาท ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม 2565 31 ตุลาคม 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม) Pacamara coffee roaster รับฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้วจากร้าน Pacamara coffee roaster
ตามรายการดังนี้
  • Hot or Iced Americano
  • Hot or Iced Cafe Latte
  • Iced Lemon Fizzy Tea
  • Iced Chocolate
  • Iced Japanese Matcha
ดาวน์โหลด