ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
ศิลปะบนถุงผ้า ณ หอศิลป์ บ้านเจ้าพระยา