ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
THE SIGNATURE OF RUSSIA เสพย์งานศิลป์ ชิมสุดยอดอาหาร ตามรอยประพาสรัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนจักรวรรดิ์รัสเซีย