ข้อมูลหุ้นกู้ บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

PTTC239A*

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (PTTC239A)*
วันที่ออก
13 ก.ย. 2556
วันครบกำหนด
13 ก.ย. 2566
อัตราดอกเบี้ย %
6.58% ต่อปี