ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
Tea Blending สอนชงชาแบบห้องเรียน ออนไลน์ (ออกอากาศสด) โดย แบรนด์ TE (ที) แบรนด์ชาสัญชาติไทยที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ 2013