ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
เรียนให้รู้อยู่ให้เป็น ยุค 2021 กับพระมหาสมปอง (ออกอากาศสด)