ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
ONE DAY BARISTA ครั้งที่ 1 ปี 2563