ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์
ส่งต่อความรักกับคุณช้างจับมือ